Witamy na stronie parafii Ożarów
Wizyta duszpasterska [kolęda] w roku 2021/2022

"Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,

Święta Panno Maryjo, pełna łaski!"

Uwzględniając sytuację epidemiczną i nawiązując do Komunikatu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 6 grudnia 2021 roku odwołuje się tegoroczną wizytę duszpasterską [kolędę] w formie tradycyjnej.

W związku z powyższym, wzorem roku ubiegłego, gorąco zapraszamy parafian do kościoła (jeden przedstawiciel rodziny ze względu na limit osobowy) w wyznaczonym dniu o godz. 17.00 na "Różaniec kolędowy" oraz Mszę świętą połączoną z pasterskim błogosławieństwem oraz przekazaniem różańca, który będzie pamiątką tegorocznej kolędy w dobie pandemii koronawirusa. Msza święta każdorazowo będzie sprawowana w intencji poszczególnych rodzin.

Pamiętajmy, że mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy modlić się modlitwą różańcową przed obrazem Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Jej sanktuarium. Wraz z przesuwanymi w dłoniach paciorkami różańca Matce Bożej możemy polecać nasze rodziny, dzieci, niełatwe problemy i trudności dnia codziennego, zatroskanie o to, co przed nami. Możemy prosić o Jej Matczyną opiekę i wstawiennictwo na każdy dzień, ale również, jak czynili, wpatrując się w Jej wizerunek, nasi przodkowie, możemy dziękować za wszelkie dobro, którego tak obficie doświadczamy. W modlitwie różańcowej odnajdziemy siłę, umocnimy wiarę, pokrzepimy nadzieję , doświadczymy Matczynej miłości.

Tradycyjnie składane z racji kolędy ofiary były zawsze wsparciem dla rocznego budżetu parafii. Wszyscy, którym na sercu leży również dobro materialne parafii, mogą ofiarę kolędową złożyć w podpisanej kopercie do szkatuły przy wyjściu z kościoła w czasie Mszy św. kolędowej lub przy innej sposobności. Musimy się nauczyć żyć wspólnie w tej nowej i trudnej dla każdego z nas rzeczywistości.

Więcej…
 
MEDALIK JAKO TARCZA W WALCE ZE ZŁEM - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MEDALIKÓW DZIECI KOMUNIJNYCH

medalik2021 22 20211212 1435353551"Maryja, zaraz po Jezusie, jest Tą,

która lepiej i doskonalej potrafiła powiedzieć Bogu ,,tak"".

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieci, które przygotowują się do I Komunii świętej, otrzymały pobłogosławione medaliki, które są symbolem ich wiary i wiary ich rodziców. Medaliki są również pamiątką szczególnego czasu przygotowywania się do przyjęcia po raz pierwszy Chrystusa w Komunii świętej, są także znakiem przynależności do Boga, do Bożej Matki. Temu wydarzeniu towarzyszyły słowa kapłana: Wszechmogący Boże, ty zachowałeś Maryję Pannę od wszelkiej zmazy grzechu, aby stała się Matką Twojego umiłowanego Syna i wzorem świętości dla Twoich przybranych dzieci. Uświęć swoim błogosławieństwem te medaliki, które dzieci przygotowujące się do I Komunii będą nosić na znak czci i miłości dla Pana Jezusa i naszej Niepokalanej Matki. Przez Jej orędownictwo wspomagaj je w walce z grzechem, aby zawsze zachowały godność Twoich przybranych dzieci i mogły radować się w wieczności oglądaniem Ciebie razem z Maryją i Wszystkimi Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zwracając się do rodziców dzieci pierwszokomunijnych, kapłan przypomniał, jak wielką rolę w przegotowaniu do I Komunii św. odgrywa ich postawa, a zwłaszcza zaangażowanie w życie religijne. Gorąco zachęcał, by pilnowali, by ich dzieci zawsze nosiły medaliki, by darzyły je czcią i szacunkiem, nie ze względu na ich wartość materialną, ale ze względu na znaczenie w życiu religijnym człowieka.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.

 

 
SŁODKOŚCI OD PARAFIALNEGO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

mikolaj 160 20211212 1462490033W naszej parafii odwiedziny św. Mikołaja w dniu 6 grudnia stały się już tradycją. Po Mszy świętej wieczornej, która zgromadziła dzieci oczekujące na prezent i ich najbliższych, w kościele zjawił się wyczekiwany i upragniony gość. Czerwony ornat, na głowie mitra, a w ręku pastorał to główne atrybuty Mikołaja, biskupa Myry, Świętego. Żył w IV wieku. Był znany jako opiekun potrzebujących. Wspomagał ubogich, opiekował się chorymi. Zasłynął cudami czynionymi zarówno za życia, jak i po śmierci. Najbardziej znanym czynem św. Mikołaja biskupa było podrzucenie sąsiadowi trzech brył złota na posag dla córek. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych o ułaskawienie. W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Pod Jego wezwaniem w naszym kraju jest 327 kościołów. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Odbiera kult jako patron panien, marynarzy, rybaków, dzieci, więźniów i piekarzy. W czasach współczesnych jest inspiracją dla wszystkich, którzy oficjalnie bądź bardzo prywatnie służą pomocą, wspomagają i wspierają na różnoraki sposób ubogich, nieporadnych niedostosowanych swoich bliźnich, nierzadko nawet tych, których znają tyko ze słyszenia.

W naszym kościele w dniu św. Mikołaja wszystkie dzieci zostały szczodrze obdarowane, co sprawiło radość zarówno im, jak i św. Mikołajowi.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.

 
103.ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

rocznica 37 20211114 1677499080

"Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane". Tymi słowami z Ewangelii św. Mateusza ks. kan. Jan Ziętarski, proboszcz naszej parafii, rozpoczął homilię podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w dniu kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza Święta zgromadziła w murach świątyni wszystkich tych, dla których słowa patriotyzm, wolność Ojczyzna nie są tylko zapomnianymi czy wypaczonymi hasłami. W obecności pocztów sztandarowych w intencji Ojczyzny modlili się wspólnie przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, nauczyciele, pracownicy urzędów, parafianie i goście. Ksiądz Jan, w swej homilii, odwołując się do postawy św. Marcina, patrona 11 listopada, zachęcał, by brać z niego przykład. By być jak on, ten, który z czystym sercem podarował biedakowi połowę swojego płaszcza, by ten nie drżał z chłodu. Postawa św. Marcina uczy, aby każdy - jak podkreślał ksiądz Proboszcz - umiał w swoim życiu Boga postawić na pierwszym miejscu. Rozważaniom kaznodziei na temat drogi Polaków do odzyskania niepodległości po 123. latach niewoli i tęsknoty za wolnością towarzyszyły słowa Cypriana Kamila Norwida z utworu pt.: "Moja Piosnka II": "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba...

Tęskno mi, Panie..."

 

 

Więcej…
 
NASZA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH 2021

"Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą ...

pamiec 22 20211107 1213697771Ty Boże! Ty jeden możesz ciała nasze odebrać ziemi z powrotem!"

Jan Paweł II, papież

Liturgia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w naszej parafii miała podniosły, modlitewny i przepełniony radością charakter, bowiem w tych dniach cała wspólnota parafialna wraz ze swymi Kapłanami wspominała wszystkich, którzy zakończyli swoje ziemskie życie i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywając z Bogiem w niebie.

1 listopada po Mszy Świętej o godz. 12.00 odbyła się procesja żałobna połączona z modlitwami za zmarłych. 2 listopada o godz. 12.00 na cmentarzu została odprawiona Msza Święta, zaś o godz.17.30 we Mszy Świętej wzięły udział rodziny zmarłych, którzy odeszli w minionym roku i są pochowani na naszym cmentarzu. W oba świąteczne dni Rada Rycerzy Kolumba kwestowała na naszym cmentarzu, by odnowić nagrobek Ks. Tomasza Chachulskiego, byłego proboszcza parafii, którego doczesne szczątki spoczywają na naszym cmentarzu. Pierwsza kwesta przeprowadzona na ten cel przez Radę Rycerzy Kolumba odbyła się w 2019 roku, a jej pomysłodawcą był proboszcz naszej parafii Ks. kan. Jan Ziętarski, kapelan wspólnoty Rycerzy Kolumba działającej w parafii. Ks. Chachulski, jak podają źródła, był dobrym i życzliwym człowiekiem, kapłanem oddanym sprawom swoich parafian i trosce o Dom Boży. Pracował również w Koprzywnicy, gdzie poza posługą duszpasterską działał dla mieszkańców, m.in. dzięki jego staraniom w pobliżu szkoły podstawowej został zasadzony las, który do dziś cieszy Koprzywniczan. W 1926 roku wdzięczni parafianie ufundowali monument upamiętniający swojego Kapłana.

Ks. kan. Jan Ziętarski z uznaniem i wdzięcznością przyjął zaangażowanie Rady Rycerzy Kolumba mając nadzieję, że na mogile ks. Chachulskiego wreszcie znajdzie się odnowiony nagrobek. Z serca podziękował wszystkim, którzy wrzucili grosz do puszki.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii. 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 67