Witamy na stronie parafii Ożarów
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWYCH LEKTORÓW DEKANATU OŻAROWSKIEGO

lektor 48 20180508 1879360350"Boże wszechmogący, który przyjąłeś mnie do godności lektora,

wylej miłościwie na mnie błogosławieństwo swoje,

bym wyraźnie czytał to, co się w Kościele czyta,

i uczynkami to stwierdzał".

6 maja podczas Mszy świętej sprawowanej w naszym kościele o godzinie 10.30 odbyła się uroczystość błogosławieństwa nowych lektorów dekanatu ożarowskiego. Eucharystii przewodniczył wicedziekan dekanatu ożarowskiego ks. Proboszcz Jan Ziętarski. W trakcie Mszy świętej ksiądz wicedziekan odmówił modlitwy nad kandydatami oraz poświęcił ich nowe stroje liturgiczne. Następnie ministranci złożyli ślubowanie, które włączyło ich do grona lektorów. Ksiądz wicedziekan wyraził ogromną radość z tego, że zdecydowali się pomagać wiernym w spotkaniach ze Słowem Bożym. Zachęcał ich do dawania świadectwa i przekonywał, że to wielki przywilej być lektorem. Jest to wyróżnienie, ale jednocześnie zobowiązanie, by okazać się godnym do pełnienia tej wyjątkowej posługi, za którą podziękuje im sam Pan Bóg. Po zakończeniu obrzędów nowi głosiciele Słowa Bożego z radością i zaangażowaniem uczestniczyli we Mszy świętej. Na zakończenie uroczystości ksiądz Proboszcz zwrócił się również do obecnych na Mszy świętej ministrantów zachęcając ich, aby podążyli śladami starszych kolegów i zdecydowali się, poprzez posługę lektora, coraz pełniej służyć przy Ołtarzu Pana. Polecił Bogu tych chłopców, którzy pragnęli bardziej uczestniczyć w przeżywaniu liturgii. Serdecznie podziękował ks. Tomaszowi Zychowi oraz ks. Pawłowi Solisowi za przygotowanie ministrantów do pełnienia posługi lektora.

Więcej…
 
OBCHODY PASCHALNEGO TRIDUUM MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

triduum 24 20180404 1093953178"W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus streścił historię każdego z nas, przyjmując na siebie ciężar naszej nędzy i grzechów oraz pomnażając w nas możność doskonalenia się i uświęcenia".

Paweł VI

 

 

Obchody Triduum Paschalnego w naszym sanktuarium rozpoczęły się wieczorem w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej. Podczas Mszy św. w tym wyjątkowym dniu wspominaliśmy wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku - ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanej "Ciemnicą". Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego to czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Jest to czas powagi, smutku, chwili zastanowienia się nad sensem życia i wielkością ofiary poniesionej dla ludzi przez Syna Bożego. Cały dzień w naszej świątyni trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Obrzędy w tym dniu rozpoczęły się o godz. 17.30. Ministranci i kapłani weszli w ciszy do ołtarza. Przed ołtarzem kapłan padł na twarz. Wszyscy obecni w kościele uklękli. Wobec zbawczej śmierci Jezusa słowa nie były potrzebne.

Więcej…
 
Błogosławionej Wielkanocy

 

 

 
PANIE, CZY TY MI JESZCZE RAZ PRZEBACZYSZ ?

nawrocenia 96 20180321 1194560843"PANIE, CZY TY MI JESZCZE RAZ PRZEBACZYSZ"?

- PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

"Jeszcze się kiedyś rozsmucę,

Jeszcze do Ciebie powrócę,

Chrystusie.

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,

Że przez łzy Ciebie zobaczę,

Chrystusie...

I z taką wielką żałobą

Będę się żalił przed Tobą,

Chrystusie,

Że duch mój przed Tobą klęknie

I wtedy serce mi pęknie,

Chrystusie"...

J. Tuwim

W dniach 16-20 marca nasza wspólnota parafialna przeżywała czas rekolekcji wielkopostnych. Kustosz naszego sanktuarium ks. proboszcz Jan Ziętarski witając księdza rekolekcjonistę Marcina Bolestę podkreślił, że czas rekolekcji, to przede wszystkim czas wewnętrznego nawrócenia i przygotowania do sakramentu pojednania, czas, który należy wykorzystać na wyciszenie, odnalezienie siebie, zastanowienie się nad swoim życiem. Tegoroczne rekolekcje parafialne obejmowały spotkania z uczniami w ożarowskich szkołach, a także udział uczniów w programie artystycznym "Żyj poza klatką" zaprezentowanym w domu kultury. Ich punktem kulminacyjnym był udział we Mszy świętej oraz przystąpienie do sakramentu pojednania. Ksiądz Rekolekcjonista wygłosił również nauki dla dorosłych parafian. Ks. proboszcz Jan wyraził nadzieję, że rekolekcje pomogły parafianom poprawnie odczytać odpowiedź płynącą z krzyża, odczuć skruchę, podjąć trud poprawy swojego życia. Należało uczynić to po to, by po spowiedzi móc wrócić do krzyża i ucałować przez łzy przebite stopy Chrystusa. Życzył wszystkim, aby Słowo Boże zasiane w czasie rekolekcji przyniosło plon stokrotny.

 

Więcej…
 
POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO! -PARAFIALNE JERYCHO RÓŻAŃCOWE

jerycho 12 20180316 1746176954"Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych"...

Modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w naszej parafii rozpoczęło się Mszą świętą sprawowaną 14 marca o godzinie 19.00 przez ks. proboszcza Jana Ziętarskiego, który, zachęcając parafian do gorliwego udziału w Jerychu Różańcowym podkreślił, że różaniec jest modlitwą, poprzez którą Maryja szczególnie jednoczy wszystkich powierzających Jej sprawy osobiste, problemy wspólnoty parafialnej, Kościoła i całego świata. W niedzielę poprzedzającą Jerycho, jak mówił ks. proboszcz Jan, w czasie niedzielnych kazań przypomnieliśmy jego idee oraz jego łączność z trwającym Jubileuszem Diecezji. Ks. Kaznodzieja zaprezentował wiernym historię Diecezji Sandomierskiej i jej stan obecny.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 39