Witamy na stronie parafii Ożarów
MODLITEWNE SPOTKANIA MARYJNE PRZY PARAFIALNYCH KAPLICZKACH I PRZYDROŻNYCH FIGURKACH

maj 1 20180522 1927373711"Cześć Maryi, cześć i chwała

Pannie świętej cześć.

Śpiewaj, śpiewaj Polsko cała

hołd Jej spiesz się nieść"...

Wieczorne, majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurach przydrożnych to piękna, polska tradycja kultywowana również przez kolejne pokolenia mieszkańców naszej parafii. Figury najczęściej były stawiane na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień, przy domach i posesjach. Najwięcej stawiano kapliczek wotywnych, dziękczynnych. Ale również o charakterze obrzędowym czy upamiętniającym ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. Kapliczki, figury i przydrożne krzyże na terenie naszej parafii są odnowione, zadbane i otoczone troskliwą opieką parafian, co z dumą wielokrotnie podkreśla Proboszcz naszej parafii ks. Jan Ziętarski. Jest ich na terenie parafii wiele. Wraz z mieszkańcami kapłani uczestniczyli w wieczornej modlitwie majówkowej śpiewając Litanię Loretańską i pieśni Maryjne w Bronisławowie, Czachowie, Dąbrówce, Julianowie, Karsach, Sobowie, Stróży, Śródborzu, Wojciechówce, Zawadzie. "Dzięki wspólnej rozśpiewanej modlitwie majówkowej przy przydrożnych kapliczkach każdy parafianin- mówi ks. Jan- może osobiście doświadczyć macierzyńskiej miłości Maryi. Należy uciekać się do Niej bez wahania, szczególnie wtedy, gdy zawiodą wszyscy inni. W chwilach trudnych i ciężkich".

Więcej…
 
DEKANALNY DZIEŃ MAŁŻEŃSTW 2018

dekanalny 14 20180521 1720157542"Sakrament małżeństwa to o wiele więcej

niż zalegalizowanie bycia razem na zasadach tego świata.

To wejście małżonków w wyjątkową komunię z Chrystusem.

[...] Takie życie małżeńskie prowadzi do pełni i do szczęścia,

które są możliwe na fundamencie głębokiej,

przeżywanej każdego dnia, zażyłości z Bogiem".

W sobotę 19 maja w naszym sanktuarium odbył się Dekanalny Dzień Małżeństw połączony z jubileuszem pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego par z Dekanatu Ożarowskiego. Mszę świętą w intencji Jubilatów o godz. 11. 00 sprawował i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Sandomierskiej. Jubilaci modlitwą różańcową podziękowali Matce Bożej za lata małżeństwa, za rodziny. Podczas Mszy świętej odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Każda para otrzymała dyplom Jubileuszu oraz obraz Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Kustosz naszego sanktuarium ks. Proboszcz Jan Ziętarski, zwracając się do Jubilatów, powiedział: "Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy. Miejcie do siebie cierpliwość. Umiejcie sobie przebaczać. Otaczajcie się troską i życzliwością. Bądźcie dumni ze wspólnie przeżytych lat, ze swych rodzin, z siebie nawzajem. Bądźcie bogaci w nadzieję, której dawcą jest Bóg. I jak pisze św. Paweł: Bądźcie wdzięczni! Bóg podarował wam siebie! Szczęść Boże! Serdecznie pogratulował Jubilatom przeżywanego Jubileuszu, życzył zdrowia, radosnego świętowania i kolejnych wspaniałych rocznic. We wspólnej modlitwie za Jubilatów uczestniczyły również władze samorządowe Ożarowa. Dalsza część uroczystości odbyła się w urzędzie miejskim.

Więcej…
 
UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W NASZEJ PARAFII

odpust 56 20180508 1909695803"Wesel się, Polsko cała, matko szlachetnych ludzi,

Przez wieki tobie chwała, przez wieki Bogu służysz.

Ciesz się dobrym pasterzem, biskupem Stanisławem.

On życie dał w ofierze za prawdę, lud i wiarę".

8 maja Kościół katolicki obchodził uroczystość patrona Polski św. Stanisława, biskupa i męczennika. Nasza wspólnota parafialna przeżywała w tym dniu uroczystość odpustową. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Piotr Wątroba. W homilii ks. Kaznodzieja przypomniał wiernym żywot św. Stanisława, który był synem ziemi krakowskiej. Żył Ewangelią do końca, bronił jej i jako pasterz przeciwstawiał się odważnie postępowaniu, które stawiało wiarę w sprzeczności z zasadami Ewangelii, którą zostawił Jezus Chrystus. Wierność Ewangelii, obrona zasad moralności i troska o lud doprowadziły do otwartego konfliktu między biskupem i ówczesnym królem Polski Bolesławem Szczodrym. Przyczyny tego konfliktu nie są dokładnie znane. Biskup Stanisław popadł w niełaskę u króla i posądzony został nawet o zdradę króla. Jak podają kroniki, powodem miało być nieewangeliczne życie i rządzenie króla. Miał on uciskać swoich poddanych, być wobec nich okrutny, zaniedbywać państwo. 11 kwietnia 1079 roku, w kościele św. Michała na Skałce, z rozkazu króla oprawcy zamordowali w czasie Mszy, św. Stanisława. Poddani stanęli po stronie zamordowanego biskupa i zmusili króla do opuszczenia kraju. Św. Stanisław stał się obrońcą pokrzywdzonych przez niesprawiedliwą władzę. Jest doskonałym przykładem wierności, prawości i bezkompromisowości wobec zła i niesprawiedliwości. Akcentem końcowym uroczystej Eucharystii odpustowej była procesja eucharystyczna wokół kościoła. Kustosz naszego sanktuarium ks. Proboszcz Jan Ziętarski podziękował księdzu Wątrobie za wygłoszone Słowo Boże, przybyłym Kapłanom i wiernym za wspólne przeżywanie uroczystości odpustowych.

Więcej…
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWYCH LEKTORÓW DEKANATU OŻAROWSKIEGO

lektor 48 20180508 1879360350"Boże wszechmogący, który przyjąłeś mnie do godności lektora,

wylej miłościwie na mnie błogosławieństwo swoje,

bym wyraźnie czytał to, co się w Kościele czyta,

i uczynkami to stwierdzał".

6 maja podczas Mszy świętej sprawowanej w naszym kościele o godzinie 10.30 odbyła się uroczystość błogosławieństwa nowych lektorów dekanatu ożarowskiego. Eucharystii przewodniczył wicedziekan dekanatu ożarowskiego ks. Proboszcz Jan Ziętarski. W trakcie Mszy świętej ksiądz wicedziekan odmówił modlitwy nad kandydatami oraz poświęcił ich nowe stroje liturgiczne. Następnie ministranci złożyli ślubowanie, które włączyło ich do grona lektorów. Ksiądz wicedziekan wyraził ogromną radość z tego, że zdecydowali się pomagać wiernym w spotkaniach ze Słowem Bożym. Zachęcał ich do dawania świadectwa i przekonywał, że to wielki przywilej być lektorem. Jest to wyróżnienie, ale jednocześnie zobowiązanie, by okazać się godnym do pełnienia tej wyjątkowej posługi, za którą podziękuje im sam Pan Bóg. Po zakończeniu obrzędów nowi głosiciele Słowa Bożego z radością i zaangażowaniem uczestniczyli we Mszy świętej. Na zakończenie uroczystości ksiądz Proboszcz zwrócił się również do obecnych na Mszy świętej ministrantów zachęcając ich, aby podążyli śladami starszych kolegów i zdecydowali się, poprzez posługę lektora, coraz pełniej służyć przy Ołtarzu Pana. Polecił Bogu tych chłopców, którzy pragnęli bardziej uczestniczyć w przeżywaniu liturgii. Serdecznie podziękował ks. Tomaszowi Zychowi oraz ks. Pawłowi Solisowi za przygotowanie ministrantów do pełnienia posługi lektora.

Więcej…
 
OBCHODY PASCHALNEGO TRIDUUM MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

triduum 24 20180404 1093953178"W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus streścił historię każdego z nas, przyjmując na siebie ciężar naszej nędzy i grzechów oraz pomnażając w nas możność doskonalenia się i uświęcenia".

Paweł VI

 

 

Obchody Triduum Paschalnego w naszym sanktuarium rozpoczęły się wieczorem w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej. Podczas Mszy św. w tym wyjątkowym dniu wspominaliśmy wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku - ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanej "Ciemnicą". Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego to czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Jest to czas powagi, smutku, chwili zastanowienia się nad sensem życia i wielkością ofiary poniesionej dla ludzi przez Syna Bożego. Cały dzień w naszej świątyni trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Obrzędy w tym dniu rozpoczęły się o godz. 17.30. Ministranci i kapłani weszli w ciszy do ołtarza. Przed ołtarzem kapłan padł na twarz. Wszyscy obecni w kościele uklękli. Wobec zbawczej śmierci Jezusa słowa nie były potrzebne.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 37