Witamy na stronie parafii Ożarów
ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

"Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa (...)

Módl się za nami..."

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 2020 roku ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Obchody te zakończą się 8 grudnia 2021 roku. W liście apostolskim "Patris corde", opublikowanym z tej okazji, papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa. Publikacji listu apostolskiego "Patris corde" towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący Rok św. Józefa z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych.

W uroczystość św. Józefa na Mszy świętej wieczornej sprawowanej w naszym kościele, dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej przyjęły poświęcone medaliki i modlitewniki będące wyrazem wiary i znakiem pragnienia życia zgodnego z Ewangelią oraz świadectwem, że Panem dziecka Bożego jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki.

 

 
"NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ" - WIELKI POST

popielec 21 20210221 1194684338"Posypmy głowy popiołem,

z Chrystusem nieśmy krzyż społem,

abyśmy z Nim zmartwychwstali

i hymn Mu chwały śpiewali".

Obrzęd posypania głowy popiołem, który dokonał się w Środę Popielcową rozpoczął okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Gestowi temu towarzyszyły słowa Kapłana: "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" i "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Popiół symbolizuje pokorę człowieka wobec Boskiego majestatu. Przypomina, że człowiek (proch) potrzebuje nawrócenia.

Człowiek współczesny żyje szybko, podejmuje błyskawicznie decyzje, korzysta w pełni z dóbr materialnych, ale w okresie Wielkiego Postu otrzymuje również swoje 40 dni na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia. Warto ten czas wykorzystać dobrze i w pełni. Warto zgiąć kolana na modlitwie. Warto rozważać tajemnice Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Warto pościć, warto rozbudzić w sobie na nowo wrażliwość na potrzeby innego człowieka. Tak robił Jezus Chrystus, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie za każdego człowieka na krzyżu.

Warto więc podjąć próbę zatrzymania się w tym pędzącym świecie nad tym, co ważne, co istotne dla naszego życia i dla naszego zbawienia. Do czego z serca zachęcam.

Ks. Jan Ziętarski-proboszcz

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.

 
PASTERSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA RODZIN -WIZYTA DUSZPASTERSKA W NASZEJ PARAFII

wizyta 17 20210210 1934979007"Boże Ojcze, (...)błogosław wszystkim ludziom, (...).

Obdarz ich zdrowiem, chroń w niebezpieczeństwie,

zachowaj od nieszczęścia.

W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję".

Tegoroczna wizyta duszpasterska w naszej wspólnocie parafialnej ze względu na pandemię koronawirusa odbyła się w innej niż praktykowana przez lata formule. W wyznaczonym dniu, wg harmonogramu uwzględniającego zalecenia, przedstawiciele rodzin uczestniczyli we Mszy świętej odprawianej w naszym kościele o godzinie 17.30 w ich intencji. Msza święta była połączona z pasterskim błogosławieństwem oraz przekazaniem krzyża będącego pamiątką kolędy. Do krzyża bowiem na przestrzeni wieków, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uciekali się chrześcijanie. Kiedyś i teraz. Krzyż bowiem jest wpisany w chrześcijańskie życie. Chrześcijanin jest powołany, by nieść krzyż i przez cierpienie upodabniać się do Chrystusa, który złączył cierpienie z miłością, kiedy ofiarował się za nas na krzyżu i jak mówił św. Jan Paweł II: "odkupił świat przez cierpienie na krzyżu". Poprzez krzyż Chrystus udowodnił raz na zawsze, wciąż wątpiącemu człowiekowi swą nieskończoną miłość. Podczas liturgii Kapłan pobłogosławił krzyże, będące widocznym znakiem miłości Chrystusa do każdego człowieka, które umieszczone w domach parafian stały się centrum rodzinnej modlitwy.

Ks. Proboszcz Jan Ziętarski wyraził wdzięczność parafianom za wspólną modlitwę kolędową, za to, że w tym trudnym czasie zaufali Panu Bogu. Podziękował również za złożone ofiary będące wyrazem troski o materialny aspekt funkcjonowania parafii.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii. 

 

 
KS. MICHAEL MCGIVNEY - ZAŁOŻYCIEL RYCERZY KOLUMBA

rycerze 2 20210206 1635179934Od kilkunastu lat w naszej parafii działa Wspólnota Rycerzy Kolumba, której kapelanem jest ks. Proboszcz Jan Ziętarski. Wspólnota aktualnie liczy 31 mężczyzn. Jest to Wspólnota mężczyzn żyjących wiarą, ceniąca wartości rodzinne i patriotyczne. Aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu religijnym parafii i diecezji i chociaż pandemia zmieniła nieco charakter podejmowanych przez Wspólnotę działań, to jednak nie wpłynęła na gorliwość religijną jej członków, którzy na co dzień niosą pomoc ubogim, uczestniczą w wydarzeniach religijnych parafii, dbają o swój duchowy rozwój. W niedzielę 31 stycznia podczas Mszy świętych Ks. Proboszcz przybliżył wiernym sylwetkę założyciela Rycerzy Kolumba, ks. Michaela McGivneya. Skierował również do parafian zaproszenie o włączenie się w tę Wspólnotę.

Więcej…
 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 2021

kroli 23 20210110 1697979034"I trzej królowie i trzej królowie

od wschodu przybyli.

I dary Panu i dary Panu

kosztowne złożyli"

Pandemia zakłóciła nie tylko rytm życia społecznego, ale także zaburzyła życie każdej wspólnoty chrześcijańskiej, również naszej. Dlatego też obchody uroczystości Objawienia Pańskiego w tym roku w naszej wspólnocie parafialnej miały inny, niż na przestrzeni ostatnich lat, charakter. W procesji, która wyruszyła z Placu Koronacyjnego przed rozpoczęciem Mszy św. o godzinie 12.00 parafianie, jako Trzej Królowie, w otoczeniu scholi oddali symboliczny pokłon Dzieciątku i złożyli dary. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Jan Ziętarski.

 Całość zdjęć do obejrzenia w galerii. 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 56