WIZYTACJA KANONICZNA JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA KRZYSZTOFA NITKIEWICZA

wizyta 11 20230218 100111572314 lutego w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się Wizytacja Kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Pasterz Kościoła spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz uczniami ożarowskich szkół, z dyrekcją, pracownikami i pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej w Czachowie i Sobowie, a także z Radą Parafialną. Odwiedził również cmentarz parafialny. Przed Mszą Świętą, podczas której miało miejsce błogosławieństwo modlitewników dzieci komunijnych, wysłuchał sprawozdań z działalności grup parafialnych.

Księdzu Biskupowi towarzyszył gospodarz parafii ks. kan. Jan Ziętarski. W swoim sprawozdaniu ksiądz proboszcz omówił elementy życia duchowego parafian, podzielił się sukcesami i troskami, opisał główne starania dotyczące materialnej dbałości o parafię. Bardzo serdecznie podziękował Pasterzowi Diecezji za obecność, wspólną modlitwę, słowa wsparcia, otuchy i pasterskie błogosławieństwo.

 Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.