PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY! SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

bierzmowanie2022 14 20220521 2065787107"Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego,

żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił

i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem,

słowem i czynem, na dobre i na złe".

Bierzmowanie jest sakramentem będącym dopełnieniem sakramentu chrztu. Poprzez jego przyjęcie osoba bierzmowana zostaje obdarzona Duchem Świętym i podejmuje zobowiązanie wieźć życie dziecka Bożego. Poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

To doniosłe wydarzenie nasza wspólnota parafialna przeżywała 18 maja, kiedy to na Mszy świętej wieczornej uczniowie klas ósmych przyjęli z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza sakrament bierzmowania.

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Proboszcz Jan Ziętarski złożył wyrazy wdzięczności Księdzu Biskupowi za udzielenie sakramentu młodym parafianom, Księżom Wikariuszom, katechetom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim, którzy pomogli młodym ludziom w zrozumieniu wagi i istoty tego sakramentu i zadbali o godną oprawę uroczystości oraz wszystkim za religijne przeżycie tego wydarzenia.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.