PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2022

komunia 2 20220521 2050642376"Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi.

Pospieszę Go przywitać, z radości serce drży".

Pierwsza Komunia Święta to wielkie wydarzenie w życiu religijnym nie tylko dla dziecka, ale także dla rodziców i całej wspólnoty parafialnej. Rodzice jako pierwsi poprzez sakrament chrztu włączyli swoje dziecko do wspólnoty ludzi wierzących. Są też pierwszymi katechetami swoich dzieci. Uczą je odmawiania modlitwy, a poprzez swój przykład pokazują jak kroczyć drogą Bożych przykazań. Sakrament Komunii Świętej to przyjęcie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa pod postacią chleba lub chleba i wina. Stanowi pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, przypominającą o tym, że Syn Boży oddał życie za ludzkie grzechy i tym samym je odkupił. W wymiarze duchowym Komunia Święta jest zaproszeniem Jezusa Chrystusa do serca.

Nasza wspólnota przeżywała ten radosny dzień 15 maja, kiedy to sakrament Pierwszej Komunii Świętej w sposób bardzo uroczysty przyjęły kolejne grupy trzecioklasistów.

Ksiądz Proboszcz Jan Ziętarski życzył dzieciom, aby rozbudzały w sobie duchową potrzebę obcowania z Panem Jezusem, Tym, który ich stworzył i zaprasza do wieczności. Aby rozumiały, że dar modlitwy, który otrzymują w dzieciństwie będzie prowadził ich przez życie, zaś w czasie Mszy św. są świadkami wielkiego cudu.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.