103.ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Apel o poszanowanie wolności wybrzmiał szczególnie dobitnie, bowiem zawierał się w słowach przytoczonych przez księdza Jana za św. Janem Pawłem II wypowiedzianych 17 października 1998 roku na Białorusi. Papież mówił:
"Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dziś przez świat idzie spaczone pojęcie wolności. Nie brak takich, którzy taką właśnie wolność głoszą. O tym winniśmy wiedzieć i to sobie głęboko uświadamiać. Trzeba prosić Boga, aby dał wzrost temu dobru, jakie dokonało się i nadal dokonuje na waszej ziemi, żeby nie zabrakło w sercach męstwa, wielkoduszności i nadziei".

By podkreślić wagę i doniosłość uroczystości, ale jednocześnie skłonić wiernych do refleksji nad współczesnym patriotyzmem ks. Jan powołał się również na inne słowa Papieża Polaka. Za Papieżem ks. Jan mówił: "Polska, Ojczyzna, Matka nasza. Przyznanie się do matki jest stwierdzeniem własnej tożsamości". Dobitnie wyjaśnił również znaczenie tak często powtarzanych przez Polaków, ale nie zawsze właściwie rozumianych słów: Bóg, Honor, Ojczyzna. Ks. Jan powiedział: "Właśnie taka kolejność: najpierw miłość do Boga, z niej wypływa poszanowanie godności człowieka, a to jest niesłychanie ważne dla prawidłowego spojrzenia na miłość do Ojczyzny. Należy bowiem patrzeć na Ojczyznę przez pryzmat człowieka: Ojczyzna jest dla człowieka, a nie człowiek dla Ojczyzny. Także wszelkie prawo ustanawiane w Ojczyźnie nie może wykraczać poza prawo naturalne, wlane przez Boga wraz z aktem stwórczym w serce człowieka. Prawem uniwersalnym, ponadnarodowym i niezbywalnym jest m.in. prawo do życia. Historia pokazuje, do jakich wypaczeń dochodziło wtedy, gdy ideologie, systemy państwowe nie służyły człowiekowi, ale traktowały go jako jeden z trybów służących danej ideologii, czy systemowi. Czasy współczesne pokazują na czym polega zdrowa miłość do Ojczyzny - dobra wspólnego, dziedzictwa naszych przodków, wspólnego domu. Dziś, od wielu lat czujemy pełną wolność, zastanawiamy się nad przyszłością naszego narodu. I jak zawsze z niepokojem spoglądamy na młode pokolenie, czy podejmie trud, ciężar i obowiązek bycia wiernymi spadkobiercami tego, co otrzymaliśmy od przodków. I znowu odwołujemy się do Jana Pawła II, który w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 roku na Westerplatte - w miejscu, które jest symbolem odwagi, męstwa, determinacji i walki bohaterskiej z najeźdźcą hitlerowskim mówił do młodych ludzi:. "Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna - to jest nasze "być" i nasze "mieć". I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość naszego "być" i "mieć" nie zależała od nas". Ksiądz Proboszcz zakończył homilię przejmującym apelem: "Prośmy dziś Chrystusa, aby pomógł nam właściwie zagospodarowywać odzyskaną wolność. Prośmy o ducha jedności i pokoju w naszym kraju, o to aby zapanowała wreszcie zgoda. Czy za mało mamy znaków z góry i tragicznych wypadków, że dalej musimy "walczyć" ze sobą, uprawiać warcholstwo, nieustannie się kłócić spierać, dzielić, - czy o taką wolność w Ojczyźnie walczyli ci którzy zginęli na przestrzeni wieków? Niech zwycięży w nas świadomość ceny ofiary, jaką złożyli ci, dzięki którym przeżywamy 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Mamy szczęście od Boga, że jesteśmy w tym miejscu i w tym czasie. Dziś każdy z nas może z dumą mówić: "Cieszę się że jestem Polakiem, cieszę się, że w tym kraju nad Wisłą żyć mi przyszło. Niech Polska będzie naszą największą miłością, radością i zarazem wyzwaniem, abyśmy wywalczoną wolność potrafili właściwie zagospodarować".

 

 

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.