Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja

"Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość".

Św. Jan Paweł II

Drodzy Parafianie i Goście!

Niech w Waszych sercach i rodzinach nigdy nie zabraknie miłości, ciepła i pokoju.

Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, pomaga swoją Boską mocą przezwyciężać trudności i lęki, z którymi zmagacie się w Waszym codziennym życiu.

Niech zagości w Was nadzieja i radość, która ma swoje źródło w nadzwyczajnej nocy Zmartwychwstania.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzą:

Ks. kan. Jan Ziętarski

Ks. Paweł Solis

Ks. Grzegorz Wasąg

Ks. prał. Stanisław Szczerek