ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

"Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa (...)

Módl się za nami..."

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 2020 roku ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Obchody te zakończą się 8 grudnia 2021 roku. W liście apostolskim "Patris corde", opublikowanym z tej okazji, papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa. Publikacji listu apostolskiego "Patris corde" towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący Rok św. Józefa z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych.

W uroczystość św. Józefa na Mszy świętej wieczornej sprawowanej w naszym kościele, dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej przyjęły poświęcone medaliki i modlitewniki będące wyrazem wiary i znakiem pragnienia życia zgodnego z Ewangelią oraz świadectwem, że Panem dziecka Bożego jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki.