"NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ" - WIELKI POST

popielec 21 20210221 1194684338"Posypmy głowy popiołem,

z Chrystusem nieśmy krzyż społem,

abyśmy z Nim zmartwychwstali

i hymn Mu chwały śpiewali".

Obrzęd posypania głowy popiołem, który dokonał się w Środę Popielcową rozpoczął okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Gestowi temu towarzyszyły słowa Kapłana: "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" i "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Popiół symbolizuje pokorę człowieka wobec Boskiego majestatu. Przypomina, że człowiek (proch) potrzebuje nawrócenia.

Człowiek współczesny żyje szybko, podejmuje błyskawicznie decyzje, korzysta w pełni z dóbr materialnych, ale w okresie Wielkiego Postu otrzymuje również swoje 40 dni na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia. Warto ten czas wykorzystać dobrze i w pełni. Warto zgiąć kolana na modlitwie. Warto rozważać tajemnice Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Warto pościć, warto rozbudzić w sobie na nowo wrażliwość na potrzeby innego człowieka. Tak robił Jezus Chrystus, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie za każdego człowieka na krzyżu.

Warto więc podjąć próbę zatrzymania się w tym pędzącym świecie nad tym, co ważne, co istotne dla naszego życia i dla naszego zbawienia. Do czego z serca zachęcam.

Ks. Jan Ziętarski-proboszcz

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.