KS. MICHAEL MCGIVNEY - ZAŁOŻYCIEL RYCERZY KOLUMBA

rycerze 2 20210206 1635179934Od kilkunastu lat w naszej parafii działa Wspólnota Rycerzy Kolumba, której kapelanem jest ks. Proboszcz Jan Ziętarski. Wspólnota aktualnie liczy 31 mężczyzn. Jest to Wspólnota mężczyzn żyjących wiarą, ceniąca wartości rodzinne i patriotyczne. Aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu religijnym parafii i diecezji i chociaż pandemia zmieniła nieco charakter podejmowanych przez Wspólnotę działań, to jednak nie wpłynęła na gorliwość religijną jej członków, którzy na co dzień niosą pomoc ubogim, uczestniczą w wydarzeniach religijnych parafii, dbają o swój duchowy rozwój. W niedzielę 31 stycznia podczas Mszy świętych Ks. Proboszcz przybliżył wiernym sylwetkę założyciela Rycerzy Kolumba, ks. Michaela McGivneya. Skierował również do parafian zaproszenie o włączenie się w tę Wspólnotę.

Ks. Michael McGivney z pochodzenia był Irlandczykiem. Urodził się 12 sierpnia 1852 roku w rodzinie irlandzkich imigrantów w Waterbury w stanie Connecticut. Był najstarszym synem spośród liczącego 13 osób rodzeństwa (sześcioro dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie). Jego ojciec pracował jako formierz. Michael uczył się w lokalnej szkole, ale przerwał naukę w wieku 13 lat, aby pracować w fabryce. W wieku 16 lat Michael rozpoczął naukę w seminarium znajdującym się w Saint-Hyacinthe w Kanadzie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1877 r. w najstarszej katolickiej katedrze w USA, w Baltimore. Powierzono mu posługę w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny w New Haven. Ks. McGivney gorliwie pełnił swoją posługę. Dobrze poznał środowisko irlandzkich imigrantów, których życie było niełatwe ze względu na ciężkie warunki życia, a także ataki grup wrogo nastawionych do katolików. Otoczył ich modlitwą, pomocą i wsparciem. Z grupą najbardziej gorliwych parafian dyskutował nad stworzeniem organizacji, która wspierałaby finansowo Kościół, nie tylko instytucjonalny, ale także rodziny potrzebujące pomocy, dotknięte biedą czy chorobą. Tak właśnie w 1882 r. założył ze swoimi parafianami męską wspólnotę Rycerzy Kolumba - świecką organizację katolików pragnących formować się w wierze, pomagać sobie nawzajem i działać dla dobra katolickich rodzin. Nazwa Wspólnoty odwoływała się do katolickiej tożsamości odkrywcy Nowego Świata - Krzysztofa Kolumba. Struktura RK składa się z rad, a na czele zakonu stoi Wielki Rycerz. Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolicka dla mężczyzn. Mogą do niej należeć tylko katolicy, którzy przyjmują całe nauczanie Kościoła.

Oprócz sprawowania duszpasterskiej opieki nad swoimi parafianami ks. McGivney pracował z młodzieżą, posługiwał w więzieniu i z wielką determinacją promował abstynencję poprzez krzewienie kultury oraz popularyzację sportu. Niósł pomoc wiernym.

31 października 2020 roku ks. Michael McGivney został beatyfikowany.

 

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.