DOBRY BOŻE, DZIĘKUJEMY CI...

zakonczenie 48 20190622 2036010848"Za wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców,

którzy z oddaniem i miłością kształtują serca i umysły swoich wychowanków..."

Zarówno przedszkolaki, jaki i uczniowie wraz z władzami samorządowymi, dyrekcjami placówek oświatowych, nauczycielami, wychowawcami, katechetami, pracownikami obsługi i administracji oraz rodzicami uczniów zgromadzili się 18 i 19 czerwca w naszej świątyni na Mszach Świętych dziękczynnych za kolejny rok przedszkolny i szkolny. Ks. kan. Jan Ziętarski dziękując Panu Bogu za trud nauczania i kształtowania młodych serc, modlił się również, aby wakacje były czasem odpoczynku, radości, beztroski, słońca i spokoju. Dziękował serdecznie władzom samorządowym, dyrekcjom szkół, nauczycielom i rodzicom za bardzo dobrą współpracę, wzajemny szacunek i życzliwość. Życzył dzieciom i młodzieży, aby w ferworze zabawy nie zapominały o Panu Bogu, modlitwie i udziale we Mszy świętej.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.