SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

 

bierzmowanie 73 20190614 2016338387"Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego

i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,

daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa,

ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej.

Przez Chrystusa, Pana naszego".

11 czerwca uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych z naszej parafii na Mszy świętej wieczorowej z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Edwarda Frankowskiego przyjęli sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest dopełnieniem łaski chrztu. Sakrament bierzmowania umacnia związek z Kościołem. Dzięki niemu bierzmowani "otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Podczas bierzmowania kandydat zostaje więc namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w życiu Kościoła.

Młodzież przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania poprzez:

  • systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.;
  • włączenie w przygotowanie liturgii;
  • częste praktykowanie przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania;
  • uczestniczenie w świętach i uroczystościach kościelnych;
  • uczestniczenie w całorocznym życiu liturgicznym kościoła parafialnego
  • udział w spotkaniach formacyjnych.

Ks. kan. Jan Ziętarski na zakończenie uroczystości bardzo serdeczne podziękował Księdzu Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania oraz wszystkim, którzy przygotowali uroczystość oraz uświetnili ją swoją obecnością i modlitwą.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.