PANIE, CZY TY MI JESZCZE RAZ PRZEBACZYSZ ?

nawrocenia 96 20180321 1194560843"PANIE, CZY TY MI JESZCZE RAZ PRZEBACZYSZ"?

- PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

"Jeszcze się kiedyś rozsmucę,

Jeszcze do Ciebie powrócę,

Chrystusie.

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,

Że przez łzy Ciebie zobaczę,

Chrystusie...

I z taką wielką żałobą

Będę się żalił przed Tobą,

Chrystusie,

Że duch mój przed Tobą klęknie

I wtedy serce mi pęknie,

Chrystusie"...

J. Tuwim

W dniach 16-20 marca nasza wspólnota parafialna przeżywała czas rekolekcji wielkopostnych. Kustosz naszego sanktuarium ks. proboszcz Jan Ziętarski witając księdza rekolekcjonistę Marcina Bolestę podkreślił, że czas rekolekcji, to przede wszystkim czas wewnętrznego nawrócenia i przygotowania do sakramentu pojednania, czas, który należy wykorzystać na wyciszenie, odnalezienie siebie, zastanowienie się nad swoim życiem. Tegoroczne rekolekcje parafialne obejmowały spotkania z uczniami w ożarowskich szkołach, a także udział uczniów w programie artystycznym "Żyj poza klatką" zaprezentowanym w domu kultury. Ich punktem kulminacyjnym był udział we Mszy świętej oraz przystąpienie do sakramentu pojednania. Ksiądz Rekolekcjonista wygłosił również nauki dla dorosłych parafian. Ks. proboszcz Jan wyraził nadzieję, że rekolekcje pomogły parafianom poprawnie odczytać odpowiedź płynącą z krzyża, odczuć skruchę, podjąć trud poprawy swojego życia. Należało uczynić to po to, by po spowiedzi móc wrócić do krzyża i ucałować przez łzy przebite stopy Chrystusa. Życzył wszystkim, aby Słowo Boże zasiane w czasie rekolekcji przyniosło plon stokrotny.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii