POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO! -PARAFIALNE JERYCHO RÓŻAŃCOWE

jerycho 12 20180316 1746176954"Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych"...

Modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w naszej parafii rozpoczęło się Mszą świętą sprawowaną 14 marca o godzinie 19.00 przez ks. proboszcza Jana Ziętarskiego, który, zachęcając parafian do gorliwego udziału w Jerychu Różańcowym podkreślił, że różaniec jest modlitwą, poprzez którą Maryja szczególnie jednoczy wszystkich powierzających Jej sprawy osobiste, problemy wspólnoty parafialnej, Kościoła i całego świata. W niedzielę poprzedzającą Jerycho, jak mówił ks. proboszcz Jan, w czasie niedzielnych kazań przypomnieliśmy jego idee oraz jego łączność z trwającym Jubileuszem Diecezji. Ks. Kaznodzieja zaprezentował wiernym historię Diecezji Sandomierskiej i jej stan obecny.

W Mszy inauguracyjnej Jerycho uczestniczyli bardzo licznie parafianie z całymi rodzinami, wspólnoty parafialne, kółka różańcowe, dzieci i młodzież szkolna. Modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencjach wynagradzających za grzechy i z prośbą o nawrócenie grzeszników, a także za Kościół, Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o łaskę wierności dla małżonków, o głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży oraz w intencjach wspólnot parafialnych trwało całą noc. O północy Mszę św. sprawowali księża pochodzący z parafii dziękując za dar powołania jednocześnie prosząc o powołania z naszej parafii. Parafianie powierzali Maryi również troski i radości życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Dziękowali za otrzymane łaski. Czuwanie naszej parafii zakończyło się 15 marca zawierzeniem parafii Matce Bożej, którego dokonała jedna z rodzin. Ks. Proboszcz podziękował bardzo serdecznie parafianom za wspaniałą religijną atmosferę, gorliwość i modlitewne zaangażowanie oraz wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa przyniesie wszystkim trwałe duchowe owoce.

 

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.