MODLITEWNY SZTURM DO NIEBA Z RÓŻAŃCEM W RĘKU - PARAFIALNE JERYCHO RÓŻAŃCOWE

"Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego".

św. Jan Paweł II

W dniach 14-15 marca nasza wspólnota parafialna poprzez nieprzerwane czuwanie grup i osób przed Najświętszym Sakramentem, codzienną Mszę Święta, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego włączy się w Diecezjalne Jerycho Różańcowe z okazji 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Nazwa "Jerycho Różańcowe" nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Przygotowanie do pełnego, naznaczonego wiarą przeżywania Jerycha Różańcowego nastąpi już 11 marca, kiedy w naszej rodzinie parafialnej gościć będziemy ks. dr hab. Tomasza Moskala, profesora KUL-u, który przybliży historię naszej Diecezji. Jak podkreśla proboszcz naszej parafii ks. Jan Ziętarski, modlitwa może skruszyć nawet najpotężniejsze mury, może pomóc osiągnąć to, co wydaje się nieosiągalne. Jest potrzebna, aby, być może, zapoczątkować nowy etap życia wspólnoty w bliskiej relacji z Panem Jezusem i Maryją. Życia, którego centrum stanowi Różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, pełny udział we Mszy Świętej. Warto, jak mówi ksiądz proboszcz Jan, uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym z całą rodziną, może dzięki niej w cichości i czystości serca u wielu na nowo narodzi się Pan Jezus. Pamiętajmy, Bóg przychodzi do każdego indywidualnie i niepowtarzalnie. Wystarczy tylko odmawiać Różaniec i pragnąć, by Jerycho nigdy się nie skończyło.