PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. BRATA ALBERTA

 

perygrynacja 28 20171206 1870117042

"Powinno się być dobrym jak chleb;

 powinno się być jak chleb,

który dla wszystkich leży na stole,

 z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się,

 jeśli jest głodny."

św. brat Albert Chmielowski

25 listopada 2017 roku w godzinach wieczornych do naszej świątyni zostały wprowadzone relikwie św. Brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystemu przekazaniu oraz wprowadzeniu Relikwii do kościoła przewodniczył kustosz naszego sanktuarium ks. proboszcz Jan Ziętarski przy asyście Braci z parafialnej wspólnoty Rycerzy Kolumba liczącej 31 członków. Następnie ks. proboszcz poprowadził modlitwę w intencji małżeństw, rodzin, parafian oraz Rycerzy Kolumba. Parafialna wspólnota Rycerzy Kolumba to wspólnota żyjąca wiarą, nieustannie dająca swoim życiem świadectwo umiłowania wartości rodzinnych i patriotycznych, potrafiąca się pochylić nad każdym bliźnim potrzebującym pomocy. Zakończenie peregrynacji Relikwii oraz ich uroczyste przekazanie miało miejsce 2 grudnia. Uroczystość wraz z modlitwą poprowadził ks. proboszcz. Następnie Bracia z parafialnej wspólnoty Rycerzy Kolumba przekazali Relikwie Braciom Rycerzom Kolumba z parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski Nowej Dębie. Św. Brat Albert uczy przede wszystkim wrażliwości na ubóstwo i biedę bliźniego. Swoim życiem udowodnił, że w każdym człowieku, szczególnie tym bezdomnym, biednym i chorym należy widzieć Chrystusa, dlatego też nasza parafialna wspólnota Rycerzy Kolumba, której członkiem i kapelanem jest również ks. proboszcz Jan, przekazała, zebrane w ostatnim tygodniu wśród parafian, komplety pościeli i ciepłych koców pensjonariuszom schroniska św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie. Dar ten będzie materialnym wyrazem miłości bliźniego w konkretnym czynie.

 

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.