Rycerskie zawierzenie Pani z Guadelupe

guadelupe 1 20121104 1980681226W sanktuarium w Ożarowie rozpoczęła się peregrynacja ikony Matki Bożej z Guadalupe, która nawiedza parafie gdzie działają Rady Rycerzy Kolumba. Obraz wniesiono uroczyście do świątyni, gdzie Maryję w znaku ikony powitał ks. Stanisław Szczerek, kustosz sanktuarium, po czy, Rycerze rozpoczęli wspólnotową modlitwę różańcową. W modlitewnym spotkaniu wzięli udział rycerze Rady w Ożarowie wraz z rodzinami oraz przedstawiciele innych rycerskich rad. Podczas wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem kustosza modlono się o dobre duchowe owoce nawiedzenia oraz o pomnożenie łask w Roku Wiary.

- Ikona będzie obecna w naszej wspólnocie przez dziesięć dni, podczas których pragniemy u Maryi wypraszać łaski umocnienia naszej wiary. Mamy nadzieję, że ta szczególna patronka braci Rycerzy, uzdolni każdego z nas do czytelnego świadectwa wiary i miłości w rodzinach. W tych dniach zapraszamy na nabożeństwa różańcowe oraz wspólnotowe Msze św. ku Jej czci - mówił ks. St. Szczerek. Ikona nawiedzi także miejscowy Dom Pomocy Społecznej, którego dyrektor pełni funkcję Wielkiego Rycerza w ożarowskiej Radzie im. św. biskupa Stanisława.

- Blisko 30 osobowa grupa Rycerzy, to z jednej strony wspaniała forma formacji mężczyzn we wspólnocie Kościoła, jak również zespół prężnie działający na rzecz parafii i posługi miłosierdzia wobec bliźnich - dodał kustosz sanktuarium. Przez ostatnie miesiące obraz Matki Bożej z Guadelupe nawiedzał wszystkie parafie w diecezji gdzie działają Rady Rycerzy Kolumba, po nawiedzeniu parafii w Ożarowie obraz powędruje do diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

 

guadelupe 2 20121104 1133684899

 

guadelupe 3 20121104 1152637114

 

guadelupe 4 20121104 1254515445

 

guadelupe 5 20121104 1908912484