Kwartalny Diecezjalny Dzień Modlitw w Intencji Małżeństw i Rodzin

"Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."
św. Jan Paweł II

 

modlitwarodzin 9 20170628 1770692300W niedzielę 25 czerwca 2017 roku w naszym sanktuarium wspólnota religijna przeżywała kwartalny diecezjalny dzień modlitw w intencji małżeństw i rodzin. Eucharystię o godzinie 12.00 w intencji małżeństw i rodzin odprawił kustosz sanktuarium ks. proboszcz Jan Ziętarski wraz z dyrektorem Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin ks. dr Tomaszem Cuberem. Witając bardzo serdecznie małżeństwa i rodziny oraz przybyłych na uroczystość gości i parafian, ksiądz kustosz podkreślił, że miłość małżeńska jest altruistycznym darem dla współmałżonka. Wymaga otwartości i całkowitego zaangażowania we wspólne życie. Prowadzi do przezwyciężenia problemów i jest źródłem szczęścia. Życzył małżeństwom przeżywania takiej właśnie miłości. W Słowie Bożym ksiądz dyrektor mówił o wartości małżeństwa i rodziny. Zaprosił małżeństwa i rodziny do wzięcia udziału w X Jubileuszowej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej na Święty Krzyż. Hasłem pielgrzymki, która odbędzie się 2 lipca są słowa: "Idźcie i głoście". Na zakończenie Eucharystii każda rodzina otrzymała indywidualne błogosławieństwo i okolicznościowy dyplom.

 

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.