Uroczystość Bożego Ciała

"Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" 
(J 6, 56)

boze cialo 9 20170618 122524794815 czerwca 2017 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli uroczystość Bożego Ciała. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. Uroczystość rozpoczęła Eucharystia sprawowana o godz. 12.00 przez kustosza naszego sanktuarium ks. proboszcza Jana Ziętarskiego. Po Mszy św. wyruszyła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, przy których czytane były fragmenty Ewangelii. W homilii ks. proboszcz Jan, zwracając się do licznie zgromadzonych parafian, powiedział m.in.: "Znowu spotykamy się na ulicach naszego miasta, tak dobrze nam znanym z codzienności. Spotykamy się w uroczystej procesji, która jest naszym wspólnotowym wyznaniem wiary w Chrystusa Obecnego w Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej. Jest uwielbieniem Boga za dar eucharystycznej obecności Syna Bożego w Kościele. Jest publiczną manifestacją naszej wiary w zbawczą obecność Chrystusa.

Jest świadectwem, które dajemy wobec siebie. Dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ta rzeczywistość nasycona jest Bożą obecnością. Obecnością Bożego Syna, który umiłował nas do końca i, który w sakramencie Eucharystii ofiaruje nam to samo Ciało, które zawisło na Krzyżu zbawienia, tę samą Krew, którą wtedy, w najważniejszej chwili dziejów człowieka "przelał za wielu". On jest Chlebem Żywym, który daje życie każdemu, kto Go przyjmuje. Jest pokarmem duchowym, który nie tylko wzmacnia siły człowieka, ale przede wszystkim chroni go przed śmiercią wieczną. Żyć na wieki z Bogiem oznacza być z Nim zjednoczonym. Być zjednoczonym, to znaczy dawać bezinteresownie siebie innym. Jak Jezus daje swoje Ciało za zbawienie świata, podobnie i my winniśmy dawać siebie naszym siostrom i braciom, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. To dawanie siebie innym z miłości do Boga staje się naśladowaniem postawy Jezusa, która zaowocuje szczęściem i głębokim pokojem wewnętrznym. Dawanie siebie innym, to mówiąc prosto, codzienna służba wobec drugiego człowieka".
Za pośrednictwem tego medium ks. proboszcz Jan Ziętarski wyraża głęboką wdzięczność wszystkim parafianom za godne przygotowanie uroczystości, za wszelaką pomoc, modlitewne zaangażowanie, obecność i odwagę manifestowania przynależności do Kościoła, za złożone świadectwo wiary i wspólną modlitwę. Zaprasza również parafian do licznego udziału w codziennej procesji eucharystycznej wokół naszego sanktuarium w czasie oktawy Bożego Ciała, by w ten sposób wyrazić swoje uwielbienie Bogu za dar Eucharystii.

 

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii