Dekanalny Dzień Małżeństw

 

 

W sobotę 20 maja 2017 roku w naszym Sanktuarium odbył się Dekanalny Dzień Małżeństw, który zgromadził 25 par świętujących 50 i 60 lecie pożycia małżeńskiego, a także pary obchodzące inne jubileusze małżeńskie, przybyłe ze wszystkich parafii Dekanatu Ożarowskiego. Jubilatów, a także dziekana Dekanatu Ożarowskiego księdza Czesława Gumieniaka, księży z dekanatu, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Marcina Majchra wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy oraz wszystkich przybyłych na uroczystość, w murach świątyni bardzo ciepło powitał Kustosz naszego Sanktuarium ks. proboszcz Jan Ziętarski. Podkreślił, że: "małżonkom katolickim potrzebna jest wspólna modlitwa, modlitwa w rodzinie i modlitwa za rodzinę. Tą modlitwą powinien być różaniec. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja umacnianiu się rodziny. Buduje jej jedność. Jest źródłem siły". Ksiądz proboszcz Jan życzył Jubilatom: "wzrostu w miłości. By Chrystus był tym, który umacnia małżeństwa i rodziny, a łaska płynąca z sakramentu małżeństwa pomagała kroczyć przez trudy codzienności". Następnie Jubilaci w modlitwie różańcowej przed Obrazem Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin podziękowali Matce Bożej za lata przeżyte w związkach małżeńskich, za miłość małżeńską, za rodziny. Prosili o błogosławieństwo Boże, pokój serca, a także o siły i zdrowie na dalsze lata życia. Przejmujące świadectwo życia małżeńskiego złożyli Państwo Wiesława i Mirosław Bąkowie z Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy powiedzieli m.in. "Domowy Kościół podaje sprawdzoną, skuteczną i bardzo tanią receptę na szczęście w małżeństwie. Na drodze formacji małżonków podążających razem do nieba stoją konkretne drogowskazy - "zobowiązania". Pośród nich jest codzienna modlitwa małżeńska. Statystyki podają: "Wśród małżonków uczęszczających co tydzień na Mszę świętą rozwodzi się tylko 3 proc. Wśród małżonków modlących się codziennie razem wskaźnik ten wynosi 0,3 proc." (...). Jedna godzina w tygodniu na Mszy świętej plus kilka minut codziennej wspólnej modlitwy w zamian za prawie stuprocentową szansę na szczęśliwe małżeństwo to chyba dobry interes? Wierzymy, że Bóg jest ogromnie uległy wobec małżonków modlących się razem. Nie można wytworzyć jedności, jeśli nie zlikwidowało się nieporozumień". Eucharystię w intencji Jubilatów o godzinie 11.00 sprawowali: ks. proboszcz Jan, ks. dziekan Czesław Gumieniak, kazanie wygłosił ks. Zbigniew Gajewski, który zwracając się do Jubilatów mówił o świętości życia małżeńskiego. Podkreślił, że uczestniczenie we wspólnej Mszy świętej było świadomym potwierdzeniem miłości małżeńskiej. Podczas Mszy świętej Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Każda para otrzymała dyplom jubileuszu małżeńskiego oraz obrazy Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Kustosz naszego Sanktuarium ksiądz proboszcz Jan Ziętarski podziękował za wspólną modlitwę, a następnie zwracając się do Jubilatów złożył im szczególne życzenia. Powiedział m. in. "Ks. Kard. Karol Wojtyła w poetyckiej medytacji o sakramencie małżeństwa pt. "Przed sklepem jubilera" zawarł takie życzenia:

"Obrączki, które leżą na wystawie,

 

przemówiły do nas dziwnie mocno.

 

Oto teraz są tylko wyrobem ze szlachetnego metalu,

 

lecz tak będzie tylko do tej chwili,

 

gdy jedną z nich włożę na palec Teresy,

 

a ona drugą na palec mej ręki.

 

Odtąd zaczną wyznaczać nasz los.

 

Będą przeszłość przypominać wciąż,

 

jakby lekcję, którą trzeba wciąż pamiętać,

 

i przyszłość otwierać będą ciągle na nowo,

 

łącząc przeszłość z przyszłością.

 

A równocześnie na każdą chwilę,

 

jak dwa ostatnie ogniwa łańcucha,

 

nas mają niewidzialnym zespalać sposobem.

 

Ciężar tych złotych obrączek

 

(...) to nie ciężar metalu,

 

ale ciężar właściwy człowieka,

 

każdego z was osobno

 

i razem obojga"

 

i ja, w dniu Waszych Jubileuszy wyrażam słowa uznania za to, że wbrew wszelkim przeciwnościom dochowaliście przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, bezgranicznym zaufaniem i cierpliwym znoszeniem trudności, wiernym dzieleniem każdej radości i każdego smutku. Bądźcie nadal ambasadorami miłości, wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. Szczęść Boże!? Druga część uroczystości odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie. 


Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.