Eutrapelia w Ożarowie

W dniu 5 kwietnia 2013r. uczniowie II klasy LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Edwarda Szylki w Ożarowie uczestniczyli w XVI Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia". Tegoroczny Festiwal odbywa się pod hasłem: Taka jest nasza wiara". Uczniowie przygotowali wystawę o Krzyżu świętym, który jest znakiem naszego zbawienia

i najświętszym symbolem wiary katolickiej. Na własnoręcznie wykonanych pracach licealiści przedstawili symbole chrześcijańskiej wiary i ukazali wartość krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Nie zabrakło także historii Krzyża świętego i jego relikwii znajdujących się

w Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Ponadto uczniowie scharakteryzowali znaczenie Krzyża

w nauczaniu bł. Jana Pawła II.

 

Posumowaniem wystawy była prezentacja multimedialna ukazująca Krzyż w godłach i herbach państwowych. Kończąc wystawę Kapituła Festiwalu

(w składzie p. Alicja Szewczyk  Koordynator Festiwalu, ks. Bogdan Krempa  Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego przy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, p. Karolina Kotwica i p. Barbara Chodorek) podziękowała uczniom za jej rzetelne przygotowanie

i przeprowadzenie. Członkowie Kapituły podkreślili merytoryczną wartość prac oraz zaangażowanie uczniów w trudny i wymagający temat. Słowa podziękowań skierowali również do Dyrekcji ZSO, nauczycieli i opiekunów.

Ks. Sebastian Mroczkowski