Kapłańskie spotkanie w Ożarowie

W parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Ożarowie odbyło się spotkanie kapłanów dekanatu ożarowskiego. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, przed Najświętszym Sakramentem, którą poprowadził ks. Józef Gut - dekanalny ojciec duchowny. Rozważania oparte były na fragmencie z ?Dzienniczka" Siostry Faustyny: ?Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie

(nr 742).

Drugą część spotkania, która odbyła się w budynku parafialnym poprowadził ks. prałat dr Stanisław Szczerek - dziekan dekanatu ożarowskiego. Poruszano w niej działania duszpasterskie i poczyniono plany na nadchodzący czas. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

Ks. Tomasz Kopeć