Szkolna Droga Krzyżowa

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie czas poprzedzający Wielkanoc obfitował w ciekawe wydarzenia, związane bezpośrednio z tymi świętami.

Przez kilka dni podziwialiśmy cudowne palmy, wykonane przez uczniów na konkurs; spośród nich zostały wybrane najpiękniejsze. W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową ich sprzedaż cieszyła się dużym powodzeniem.

25 marca 2013 roku uczestniczyliśmy w Szkolnej Drodze Krzyżowej, przygotowanej przez uczniów klasy IVa pod kierunkiem nauczycielki religii Anny Nowak i przy wydatnej pomocy wychowawczyni Kingi Majcher. Śpiewała schola wraz z opiekunką zespołu Justyną Jurys.

Obecna była dyrektor Alicja Różańska Cembrowska.

Wśród uczestników znaleźli się: odświętnie ubrani uczniowie klas drugich i czwartych szkoły podstawowej wraz z nauczycielami oraz harcerze w popielato-zielonych mundurach z żółtą wstążką, razem z opiekunkami: Mileną Budkowską i Moniką Dzikowską, reprezentujący Drużynę im. Szarych Szeregów.

Uroczystość rozpoczął ksiądz Sebastian Mroczkowski. Następnie uczennica Agata Smyła wspominała o nabożeństwach związanych z Wielkim Tygodniem, podkreśliła wagę wydarzeń z życia Pana Jezusa, które zaprowadziły go na Golgotę, mówiła o znaczeniu krzyża dla każdego chrześcijanina i wartościach płynących z życia chrześcijańskiego. Potem rozpoczęła się Droga Krzyżowa z krzyżem na początku i harcerkami niosącymi zapalone biało-czerwone znicze. Na koniec znicze zostały postawione pod popiersiem Patrona Szkoły Edwarda Szylki i będą płonąć do ferii świątecznych, przypominając o dzisiejszej uroczystości. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica... - mówią słowa pieśni. Tę tajemnicę - wędrując przez kolejne czternaście stacji - starali się ukazać słowem i obrazem uczniowie wraz z harcerzami.

Dyrektor Alicja Różańska Cembrowska podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Drogi Krzyżowej oraz podkreśliła, by to, co usłyszeliśmy, wziąć sobie do serca i wcielać w życie.

Była jeszcze wspólna modlitwa, zainicjowana przez księdza Sebastiana.

Ktoś napisał:

W święta te zatrzymaj się

Poukładaj myśli w głowie

I zapytaj swego serca

Niechaj szczerze ci odpowie

W święta te uśmiechnij się

Przemyśl wszystkie swoje troski

I zapytaj, co w tym ważne

Wyciąg jak najlepsze wnioski

W święta te odradzaj się

W nowy czas dla zmartwychwstania

I zapytaj swojej duszy

Kiedy przyjdzie czas rozstania?

Raduj się swym dniem powszednim

Świeżym chlebem wcześnie z rana

I nie pytaj już nikogo

Nowa ci godzina dana...

Myślę, że nasza Szkolna Droga Krzyżowa była jednym z kroków, zrobionych w tym kierunku.

Z życzeniami Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Ewa Jędrzejewska

Fot. autorki